TEAMBUILDING ИГРИ ЗА СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"LikeWhen" е името на teambuilding игри и програми за развитие на групова емпатия, споделени лидерски и житейски умения, емоционална интелигентност и екипност.

Всяка от активностите "LikeWhen" е базирана на утвърдени научно-доказани методики и подходи в социално-емоционалното развитие.

Игрите "LikeWhen" се играят от стотици екипи във фирми, университети и гимназии, локирани на 3 континента.

Teambuilding with LikeWhen

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ LIKEWHEN ЗА СВОИТЕ TEAMBUILDING ИНИЦИАТИВИ?

LikeWhen предлага доказано ефективни инструменти за изграждане и развитие на взаимоотношенията в екипи. Положителни ефекти от игрите и програмите “LikeWhen” са установени при екипи във фирми и институции, сред студенти и гимназисти. Може би най-голямото предимство е, че игрите подпомагат както личностното, така и груповото развитие в няколко аспекта:

ЖИТЕЙСКИ
УМЕНИЯ

Житейските умения създават екипни играчи и са основа за сплотяването на всеки екип. Макар често част от тези умения да са наричани “меки” – те са доста трудни в повечето ситуации за всеки от нас.

СПОДЕЛЕНО
ЛИДЕРСТВО

Никой не е лидер през цялото време, а само в конкретни ситуации. Активностите “LikeWhen” позволяват на екипа да разкрие и използва ефективно лидерските качества на всеки от членовете му.

Collective
ЕМПАТИЯ

Емпатията създава истински устойчивите връзки, важни за съхранението и развитието на всеки екип. Възможността да съпреживяваме трудни моменти създава истински ценна устойчивост на отношенията.

Emotional intelligence

Доброто осъзнаване, изразяване и регулиране на емоционалните състояния е доказан фактор за лични успехи. Развитието на емоционалните умения на екипа са жизнено важни за неговите успешни начинания.

© 2022 FUNtazia International Limited.
All Rights Reserved!